[1]
М. Марков, «Готската църква на Вулфила в светлината на първи и втори канон на Втория вселенски събор», DS, вип. 15, с. 8-26, Сер 2022.