[1]
Р. Камберова і М.-Й. Василева, Присъствието на Дриновския правопис в българския книжовен език (1870–1944), drinov, vol 10, pp 399-403, Вер 2019.