[1]
С. Самуилова, «„Позволеният“ културен обмен между НРБ и САЩ през 60-те години на XX век»., drinov, vol 11, pp 402-411, Лип 2019.