[1]
О. Комарніцький, «Матеріальне становище студентства педагогічних технікумів національних меншин УСРР у 20–30-ті рр. ХХ ст»., drinov, vol 11, pp 354-362, Лип 2019.