[1]
О. Прищепа, «Участь громадських товариств у формуванні міського освітньо-культурного середовища Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.»), drinov, vol 11, pp 262-269, Лип 2019.