[1]
О. Прищепа, «Участь громадських товариств у формуванні міського освітньо-культурного середовища Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», DS, вип. 11, с. 262-269, Лип 2019.