[1]
С. Немова, Читалищата през Възраждането – между опита на Другите и българската специфика, drinov, vol 11, pp 160-168, Лип 2019.