Костадинова, Д. (1) ВЪПРОСЪТ ЗА ЛИДЕРСТВОТО НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ СЛЕД УБИЙСТВОТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ, Дриновський збірник, 8(8), pp 238-242. doi: 10.7546/DS.2015.08.26.