Левкова-Мучинова, М. (1) КЪМ БИОГРАФИЯТА И ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА ДВАМА ПЛОВДИВСКИ БЪЛГАРИ – ВЪЗПИТАНИЦИ НА РИШЕЛЬОВСКИЯ ЛИЦЕЙ В ОДЕСА, Дриновський збірник, 8(8), pp 178-183. doi: 10.7546/DS.2015.08.20.