Гула, О. (1) «РОЛЬ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ІДЕОЛОГІЇ ТА ПРАКТИЦІ УСТАШІВ (1930-ТІ – ПЕРША ПОЛОВИНА 1940-Х РР.»), Дриновський збірник, 8(8), pp 82-88. doi: 10.7546/DS.2015.08.09.