Елдъров, С. (1) БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ, Дриновський збірник, 8(8), pp 57-73. doi: 10.7546/DS.2015.08.07.