Конева, Р. (1) «Юбилеят на духовният владетел на българската култура: 150-годишнината от рождението на професор Иван Шишманов»., Дриновський збірник, 6. Available at: https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/649 (Accessed: 16Січень2021).