Томанова-Дамянова, Х. (1) «Левски е духовният ни ориентир за човечност. – Резензия за книгата: Стоянов, И. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски. Велико Търново, 2012. 230 с»., Дриновський збірник, 6. Available at: https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/640 (Accessed: 2Червень2020).