Пасько, Н. і Полывянный, Д. (1) Разбойничеството в България в навечерието и в първите векове на османското господство, Дриновський збірник, 6. Available at: https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/628 (Accessed: 18Квітень2021).