Николова, И. (1) Неотъпканият път на Вера Мутафчиева, Дриновський збірник, 6. Available at: https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/625 (Accessed: 1Червень2020).