Василева, Н. (1) «Монографичните изследвания на д-р Симеон Табаков»., Дриновський збірник, 6. Available at: https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/622 (Accessed: 27Травень2020).