Дроснева, Е. (1) «Срезневски, българите и България през 170 години»., Дриновський збірник, 6. Available at: https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/609 (Accessed: 18Квітень2021).