Петров, Б. (2022) «Хроника на един необявен провал: Първият следвоенен конгрес по славистика в Москва», Дриновський збірник, 15, с. 553-570. доступний у: https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18635 (дата звернення: 24Липень2024).