Петрова, Д. (2022) «България и Сърбия в процеса на децентрализация на византийската общност през XIII–XIV в.», Дриновський збірник, 15, с. 106-121. доступний у: https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18609 (дата звернення: 25Липень2024).