Марков, М. (2022) «Готската църква на Вулфила в светлината на първи и втори канон на Втория вселенски събор», Дриновський збірник, 15, с. 8-26. доступний у: https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/18603 (дата звернення: 3Грудень2023).