Камберова, Р. і Василева, М.-Й. (2019) Присъствието на Дриновския правопис в българския книжовен език (1870–1944), Дриновський збірник, 10, pp 399-403. doi: 10.7546/DS.2017.10.38.