Самуилова, С. (2019) «„Позволеният“ културен обмен между НРБ и САЩ през 60-те години на XX век»., Дриновський збірник, 11, pp 402-411. doi: 10.7546/DS.2018.11.46.