Прищепа, О. (2019) «Участь громадських товариств у формуванні міського освітньо-культурного середовища Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», Дриновський збірник, 110, с. 262-269. doi: 10.7546/DS.2018.11.31.