Немова, С. (2019) Читалищата през Възраждането – между опита на Другите и българската специфика, Дриновський збірник, 11, pp 160-168. doi: 10.7546/DS.2018.11.19.