Драганова, О. (2019) Становлення та розвиток приватної середньої школи в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття), Дриновський збірник, 11, pp 79-88. doi: 10.7546/DS.2018.11.10.