1. Конева Р. Юбилеят на духовният владетел на българската култура: 150-годишнината от рождението на професор Иван Шишманов. // Дриновський збірник. 1. (6).