1. Томанова-Дамянова Х. Левски е духовният ни ориентир за човечност. – Резензия за книгата: Стоянов, И. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски. Велико Търново, 2012. 230 с. // Дриновський збірник. 1. (6).