1. Соленкова Л. Априлското въстание в кореспонденцията на Марин Дринов: „Повест славна за моите панагюрци“. // Дриновський збірник. 1. (6).