1. Пасько Н., Полывянный Д. Разбойничеството в България в навечерието и в първите векове на османското господство // Дриновський збірник. 1. (6).