1. Николова И. Неотъпканият път на Вера Мутафчиева // Дриновський збірник. 1. (6).