1. Василева Н. Монографичните изследвания на д-р Симеон Табаков. // Дриновський збірник. 1. (6).