1. Дроснева Е. Срезневски, българите и България през 170 години. // Дриновський збірник. 1. (6).