1. Готовска-Хенце Т. Кръгла маса “Кризи и предизвикателства в Източна Европа 50-те 90-те години на XX в.” // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 632-638.