1. Ruchynska O. Pro et contra of Athenian democracy. Review of the monograph: Монева Стела. Атинската демокрация – епизоди от историята. Велико Търново: Университетско издательство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2018. 150 p. // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 591-599.