1. Нягулов Б. България и чуждестранната българистика: институционални и политически аспекти // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 571-590.