1. Петров Б. Хроника на един необявен провал: Първият следвоенен конгрес по славистика в Москва // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 553-570.