1. Готовська-Хенце Т. Славістична кореспонденція Ізмаїла Срезневського з Центральною Європою 50 60 х років ХІХ ст. // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 487-513.