1. Стамова М. Албанският проблем в отношенията между Белград и Тирана в периода на Студената война // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 397-414.