1. Калинова Е. България и Турция от двете страни на „желязната завеса“ – края на 40-те – края на 50-те години // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 377-396.