1. Петров Б. Британските планове за вдигане на въстание в Албания, 1940–1941 г. // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 359-376.