1. Маринова Д. Чехът Карел Шкорпил като незаменим български учен: непубликуваният рапорт за некропола при Требенище в научната мисия на Генералния щаб на действащата армия (6–30 юли 1918) // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 268-291.