1. Илиев К. Славянският събор от 1910г. и Македонския въпрос // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 184-199.