1. Сніговська О., Малахіті А. Офіційна і неофіційна дипломатія І. Каподистрії на тлі зародження етеристського руху // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 161-183.