1. Петрова Д. България и Сърбия в процеса на децентрализация на византийската общност през XIII–XIV в. // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 106-121.