1. Делвинска Е. Агиографски сведения за вражески нахлувания на византийска територия (IX–XI в.) // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 44-61.