1. Марков М. Готската църква на Вулфила в светлината на първи и втори канон на Втория вселенски събор // Дриновський збірник. 2022. (15). C. 8-26.