1. Камберова Р., Василева М.-Й. Присъствието на Дриновския правопис в българския книжовен език (1870–1944) // Дриновський збірник. 2019. (10). C. 399-403.