1. Христов Д. В пам’ять доц. Елки Дросневої // Дриновський збірник. 2019. (11). C. 468-469.