1. Самуилова С. „Позволеният“ културен обмен между НРБ и САЩ през 60-те години на XX век. // Дриновський збірник. 2019. (11). C. 402-411.