1. Прищепа О. Участь громадських товариств у формуванні міського освітньо-культурного середовища Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Дриновський збірник. 2019. (11). C. 262-269.