1. Готовска-Хейце Т. Васил Апрілов – архітектектор болгарських културно-освітніх коридорів // Дриновський збірник. 2019. (11). C. 148-159.